Apel do nauczycieli i pracowników oświaty, środowiska naukowego, samorządów i społeczności lokalnych o wsparcie akcji zbierania podpisów za stabilizacją w oświacie. Razem dla gimnazjów!